Lagar och Regler

Lagar och Regler

Jakt med pilbåge är idag inte tillåtet i Sverige. I Amerika är det väldigt vanligt förekommande med jakt med båge. Vanliga vilt som jagas med pil och båge är bland annat krokodiler och vildsvin.

Andra länder är Finland, Åland och Danmark i Europa kan du jaga i en rad länder som Bulgarien, Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Ungern m.fl.,stora delar av Afrika och Sydamerika Australien och Nya Zeeland samt en rad länder i Asien. Här kan du läsa mer.

Pilbågar har 18 års gräns i Sverige för inköp och klassas som ett idrottsredskap. Man kan skjuta på exempel privatmark så länge fara inte föreligger för andra. Det är viktigt man tänker på säkerheten vid pilbågs skytte, att ha en stor och tålig pilfångare är bra samt se till att inga människor rör sig bakom måltavlan.

Grundutrustning:

Lämplig utrustning är följande:

• Pilbåge, kan vara recurvbåge, långbåge eller compoundbåge

• Plunger (gäller endast vid köp av rekurvbåge)

• Pilhylla

• Koger

• Pilar (bör vara minst 6 st, gärna fler)

• Armskydd

• Tab* (fingerskydd) alt. Releaser (releaser gäller endast vid köp av compoundbåge)

• Bågväska

* Skyttar som väljer att skjuta fristil bör välja en tab med ankringsplatta och fingerspridare.

Compound eller Fristil

För er som vill skjuta Compound eller Fristil tillkommer ytterligare grundutrustning.

• Sikte

• Stabilisator*